Apotekernævnet

God Apotekerskik

God Apotekerskik er et sæt etiske regler, som er vedtaget af apotekerne i Danmark, og som alle apotekerne er forpligtede til at overholde.

God Apotekerskik beskriver den service m.v., man som kunde kan forvente på et apotek, ud over det som følger af lovgivningen.

Apotekernævnet skal i forbindelse med behandlingen af en klage tage stilling til, om God Apotekerskik er overholdt. God Apotekerskik kan læses her.