Apotekernævnet

Nævnets sammensætning

Apotekernævnet skal være sammensat på følgende måde:

  • en dommer
  • to apotekere udpeget af Apotekerforeningens bestyrelse
  • to forbrugerrepræsentanter.

 Apotekernævnet har følgende medlemmer:

  • Byretsdommer Søren Hafstrøm (formand)
  • Sundhedspolitisk medarbejder Sine Jensen (udpeget af Forbrugerrådet)
  • Direktør i Astma-Allergi Danmark Thorkil Kjær (udpeget af Danske Patienter)
  • Apoteker Lise Eberholst og apoteker Erik Meldgaard Andersen  (udpeget af Apotekerforeningens bestyrelse).

 Nævnets medlemmer udpeges som udgangspunkt for 3 år ad gangen.