Apotekernævnet

Statutter

Statutter for Apotekernævnet er fastlagt af Apotekerforeningens bestyrelse og udgør de overordnede rammer for nævnets opgaver og beføjelser. Statutterne kan læses her.