Apotekernævnet

Apotekernævnet er et privat klagenævn, der tager sig af sager, hvor en kunde ønsker at klage over et apotek.

Apotekernævnet er etableret af Danmarks Apotekerforening.

Apotekernævnet påbegyndte sit virke den 1. september 2009.