Apotekernævnet

Vil du klage?

Apotekernævnet er et klagenævn, der behandler kundeklager over apoteker.

Under menupunkterne til venstre kan du få  information om, hvilke typer af sager, Apotekernævnet kan tage stilling til, og hvordan klagerne behandles i nævnet.